วันพฤหัสบดีที่ 18 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2553ข้าพเจ้านางสาว วิสชินี สะสม ชื่อเล่นเเหม่ม เรียนอยู่ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5/1 เรียนอยู่โรงเรียนเมืองกระบี่ จังหวัดกระบี่ ชอบเลี้ยงปลาสวยงาม เเต่ชอบสัตว์ที่เป็นสัญลักษณะคือเป็นสัญลักษณะกับตัวเองคือ นก เพราะนกเป็นสัตว์ที่มีความเป็นอิสระสูงมากอยากจะไปใหนก็ได้ไป ชอบสีฟ้าเเละสีขาว ชอบการคิดคำนวนเเต่ไม่เก่งคำนวนเเละชอบในการเรียนเป็นที่สุด ในการเรียนเเต่ละวิชานั้นไม่เป็นอุปสักเเก่ข้าพเจ้าเลยเพราะว่ามีคติประจำใจอยู่ว่า ลำบากก่อนสบาย ข้าพเจ้าเป็นคนที่อยู่ง่ายกินง่ายไม่เรื่องมากข้าพเจ้าเป็นคนที่ร่าเริงข้าพเจ้าอยู่ใกล้ใครก็อยากให้คนๆนั้นมีความสุข
เว็บไซด์ที่ข้าพเจ้าได้จัดทำขึ้นนั้นเป็นเว็บที่สามารถใช้หาประโยชน์ได้เเละเป็นที่สื่อสารของนักวิทยาศาสตร์ว่ามีความสำคัญของทฤษฏีต่างๆอยู่มากมายเเละการจัดทำเว็บไซดืนี้เป็นประวัติของนักวิทยาศาสตร์ 15 คน รวมถึงสิ่งประดิษฐ์หรือสิ่งที่สามารถคิดค้นขึ้นมาเป็นหลักการใช้ชีวิตของมนุษย์เเละการเกิดของโลกในสิ่งเหล่านี้มีคำอธิบายทางหลักวิทยาศาสตร์อย่างมากมายเเละการที่มนุษย์ที่สามารถคิดในสิ่งที่ไม่มีใครสามารถค้นพบได้ผู้ที่เจอคำตอบของข้อสงสัยนั้นเป็นคนเเรกว่าจึงเรียกว่าผู้ค้นพบหรือนักวิทยาศาสตร์
วิธีการทำเว็บ
1. เข้าโปรแกรม Dreamweaver
- จากนั้นเลือก fail -- Naw -- General -- Framesets -- Fixed Top,Nestea Left โดยจะขึ้นเป็น3ส่วน
- วางหัวเว็บที่ส่วนบน แล้วไปเลือกคำสั่ง Insert -- Media -- Flash แล้วก็ไปเลือกงานที่เรา Save ไว้ที่ชื่อ head ของ SWiSHmax ที่นามสกุล SWF
- จากนั้นเลือก File – new – basic page – HTML เพื่อสร้างกระดาษใหม่ส่วนของ manu โดยเลือก Common – Table เลือก Rows 17 Colums 1
โดยกำหนดข้อความที่ Rows ทั้ง17 ดังนี้ Rows
1. นักวิทยาศาสตร์
2. อัลเบิร์ด ไอน์สไตน์ (Albert Einstein)
3. กาลิเลโอ กาลิเลอี (Galileo Galilei)
4. ชาร์ลส์ ดาวิน (Charles Robert Darwin)
5.โทมัส อัลวา เอดิสัน (Thomas Elva Adison )
6. โจเซฟ พริสต์ลีย์ (Joseph Priestly)
7. เจมส์ วัตต์ (James Watt)
8. แซมมวล มอร์ส (Samuel Morse)
9.ปิทาโกรัส (Pythagoras)
10. นิโคลัส โคเปอร์นิคัส (Nicolaus Copernicus)
11. ไมเคิล ฟาราเดย์ (Michael Faraday)
12. รูดอล์ฟ ดีเซล(RUDOLPH DIESEL)
13. หลุยส์ ปานสเตอร์ (Louis Pasteur)
14. อาริสโตเติล (Aristotle)
15. อเล็กซานเดอร์ เกรแฮม เบลล์ (Alexander Graham Bell)
16. อาร์คีมีดีส-บิดาแห่งวิชากลศาสตร์ (Arehimedes-Father of the Machanics)
17. กลับสู่หน้าหลัก

จากนั้นตกแต่งพื้นหลังโดยเลือกสีต่างๆๆ แล้วเลือก Save ว่า MANU
- จากนั้นเลือก File – new – basic page – HTML เพื่อสร้างกระดาษใหม่ส่วนของ main โดยนำรูปของนักวิทยาศาสตร์มาใส่ไว้หน้ากระดาษแล้วเขียนชื่อจากนั้น ตกแต่งพื้นหลังโดยเลือกสีต่างๆๆแล้วเลือก Save ว่า N
- จากนั้นเลือก File – new – basic page – HTML เพื่อสร้างกระดาษใหม่ ทำส่วนของเนื้อหา “ประวัติของอัลเบิร์ด ไอน์สไตน์พร้อมทั้งผลงาน” ตกแต่งพื้นหลังโดยเลือกสีต่างๆๆ แล้วเลือก Save ว่า N1
- จากนั้นเลือก File – new – basic page – HTML เพื่อสร้างกระดาษใหม่ ทำส่วนของเนื้อหา “ประวัติของกาลิเลโอ กาลิเลอีพร้อมทั้งผลงาน”ตกแต่งพื้นหลังโดยเลือกสีต่างๆๆ แล้วเลือก Save ว่า N2
- จากนั้นเลือก File – new – basic page – HTML เพื่อสร้างกระดาษใหม่ ทำส่วนของเนื้อหา “ประวัติของชาร์ลส์ ดาวินพร้อมทั้งผลงาน”ตกแต่งพื้นหลังโดยเลือกสีต่างๆๆ แล้วเลือก Save ว่า N3
- จากนั้นเลือก File – new – basic page – HTML เพื่อสร้างกระดาษใหม่ ทำส่วนของเนื้อหา “ประวัติของ โทมัส อัลวา เอดิสัน พร้อมทั้งผลงาน”ตกแต่งพื้นหลังโดยเลือกสีต่างๆๆ แล้วเลือก Save ว่า N4
- จากนั้นเลือก File – new – basic page – HTML เพื่อสร้างกระดาษใหม่ ทำส่วนของเนื้อหา “ประวัติของโจเซฟ พริสต์ลีย์พร้อมทั้งผลงาน”ตกแต่งพื้นหลังโดยเลือกสีต่างๆๆ แล้วเลือก Save ว่า N5
- จากนั้นเลือก File – new – basic page – HTML เพื่อสร้างกระดาษใหม่ ทำส่วนของเนื้อหา “ประวัติของเจมส์ วัตต์ พร้อมทั้งผลงาน”ตกแต่งพื้นหลังโดยเลือกสีต่างๆๆ แล้วเลือก Save ว่า N6
- จากนั้นเลือก File – new – basic page – HTML เพื่อสร้างกระดาษใหม่ ทำส่วนของเนื้อหา “ประวัติของแซมมวล มอร์ส พร้อมทั้งผลงาน”ตกแต่งพื้นหลังโดยเลือกสีต่างๆๆ แล้วเลือก Save ว่า N7
- จากนั้นเลือก File – new – basic page – HTML เพื่อสร้างกระดาษใหม่ ทำส่วนของเนื้อหา “ประวัติของปีทาโกรัส พร้อมทั้งผลงาน”ตกแต่งพื้นหลังโดยเลือกสีต่างๆๆ แล้วเลือก Save ว่า N8
- จากนั้นเลือก File – new – basic page – HTML เพื่อสร้างกระดาษใหม่ ทำส่วนของเนื้อหา “ประวัติของนิโคลัส โคเปอร์นิคัสพร้อมทั้งผลงาน”ตกแต่งพื้นหลังโดยเลือกสีต่างๆๆ แล้วเลือก Save ว่า N9
- จากนั้นเลือก File – new – basic page – HTML เพื่อสร้างกระดาษใหม่ ทำส่วนของเนื้อหา “ประวัติของไมเคิล ฟาราเดย์ พร้อมทั้งผลงาน”ตกแต่งพื้นหลังโดยเลือกสีต่างๆๆ แล้วเลือก Save ว่า N10
- จากนั้นเลือก File – new – basic page – HTML เพื่อสร้างกระดาษใหม่ ทำส่วนของเนื้อหา “ประวัติของรูดอล์ฟ ดีเซลพร้อมทั้งผลงาน”ตกแต่งพื้นหลังโดยเลือกสีต่างๆๆ แล้วเลือก Save ว่า N11
- จากนั้นเลือก File – new – basic page – HTML เพื่อสร้างกระดาษใหม่ ทำส่วนของเนื้อหา “ประวัติของหลุยส์ ปานสเตอร์ พร้อมทั้งผลงาน”ตกแต่งพื้นหลังโดยเลือกสีต่างๆๆ แล้วเลือก Save ว่า N12
- จากนั้นเลือก File – new – basic page – HTML เพื่อสร้างกระดาษใหม่ ทำส่วนของเนื้อหา “ประวัติของ อาริสโตเติล พร้อมทั้งผลงาน”ตกแต่งพื้นหลังโดยเลือกสีต่างๆๆ แล้วเลือก Save ว่า N13
- จากนั้นเลือก File – new – basic page – HTML เพื่อสร้างกระดาษใหม่ ทำส่วนของเนื้อหา “ประวัติของอเล็กซานเดอร์ เกรแฮม เบลล์ พร้อมทั้งผลงาน”ตกแต่งพื้นหลังโดยเลือกสีต่างๆๆ แล้วเลือก Save ว่า N14
- จากนั้นเลือก File – new – basic page – HTML เพื่อสร้างกระดาษใหม่ ทำส่วนของเนื้อหา “ประวัติของ อาร์คีมีดีส พร้อมทั้งผลงาน”ตกแต่งพื้นหลังโดยเลือกสีต่างๆๆ แล้วเลือก Save ว่า N15ทำลิงค์
กลับไปยังหน้าที่มี3ส่วนที่ได้ใส่หัวเว็บไปแล้ว
- เลือกที่ส่วนซ้ายสุด แล้วเลือกFail -- Open in frame เลือก manu – Open มาวางส่วน manu
- เลือกส่วนตรงกลาง แล้วเลือกFail -- Open in frame เลือก N-- Open มาวางส่วน main
- จากนั้นคลุมดำที่คำว่า “อัลเบิร์ด ไอน์สไตน์”แล้วคลิกแฟ้มที่ Link—N1—ok เลือก Target—main Frame
- จากนั้นคลุมดำที่คำว่า “กาลิเลโอ กาลิเลอี”แล้วคลิกแฟ้มที่ Link—N2—ok เลือก Target—main Frame
- จากนั้นคลุมดำที่คำว่า “ชาร์ลส์ ดาวิน”แล้วคลิกแฟ้มที่ Link—N3—ok เลือก Target—main Frame
- จากนั้นคลุมดำที่คำว่า “โทมัส อัลวา เอดิสัน”แล้วคลิกแฟ้มที่ Link—N4—ok เลือก Target—main Frame
- จากนั้นคลุมดำที่คำว่า “โจเซฟ พริสต์ลีย์”แล้วคลิกแฟ้มที่ Link—N5—ok เลือก Target—main Frame
- จากนั้นคลุมดำที่คำว่า “เจมส์ วัตต์”แล้วคลิกแฟ้มที่ Link—N6—ok เลือก Target—main Frame
- จากนั้นคลุมดำที่คำว่า “แซมมวล มอร์ส”แล้วคลิกแฟ้มที่ Link—N7—ok เลือก Target—main Frame
- จากนั้นคลุมดำที่คำว่า “ปิทาโกรัส”แล้วคลิกแฟ้มที่ Link—N8—ok เลือก Target—main Frame
- จากนั้นคลุมดำที่คำว่า “ นิโคลัส โคเปอร์นิคัส”แล้วคลิกแฟ้มที่ Link—N9—ok เลือก Target—main Frame
- จากนั้นคลุมดำที่คำว่า “ไมเคิล ฟาราเดย์”แล้วคลิกแฟ้มที่ Link—N10—ok เลือก Target—main Frame
- จากนั้นคลุมดำที่คำว่า “รูดอล์ฟ ดีเซล”แล้วคลิกแฟ้มที่ Link—N11—ok เลือก Target—main Frame
- จากนั้นคลุมดำที่คำว่า “หลุยส์ ปานสเตอร์”แล้วคลิกแฟ้มที่ Link—N12—ok เลือก Target—main Frame
- จากนั้นคลุมดำที่คำว่า “อาริสโตเติล”แล้วคลิกแฟ้มที่ Link—N13—ok เลือก Target—main Frame
- จากนั้นคลุมดำที่คำว่า “อเล็กซานเดอร์ เกรแฮม เบลล์”แล้วคลิกแฟ้มที่ Link—N14—ok เลือก Target—main Frame
- จากนั้นคลุมดำที่คำว่า “อาร์คีมีดีส”แล้วคลิกแฟ้มที่ Link—N15—ok เลือก Target—main Frame
- จากนั้นคลุมดำที่คำว่า “กลับสู่หน้าหลัก”แล้วคลิกแฟ้มที่ Link—N—ok เลือก Target—main Frame
- จากนั้นทำการ Saveหน้าหลักเป็น index
*** แต่ละส่วนของหน้าต่างๆรวมถึงทั้ง3ส่วนกำหนดให้ page properties ส่วนของ Left margin เป็น 0 และ Top margin เป็น0


3 ความคิดเห็น: